Сообщества учителей-методистов

Дзейнасць настаўнiкаў-метадыстаў онлайн

Суполка настаўнiкаў рускай мовы i лiтаратуры http://rusyazilit.blogspot.com/p/normal-0- false-false-false.html

Суполканастаўнiкаўгiсторыi http://historyanastauniki.blogspot.com/p/blog-page.html

Суполка настаўнiкаў замежных моў http://zamezhniki.blogspot.com/p/blog-page_8.html

Суполка настаўнiкаў фiзiкi http://physicanastauniki.blogspot.com/p/blog-page.html

Суполка настаўнiкаў матэматыкi i iнфарматыкi http://matematsupolka.blogspot.com/p/blog- page_8.html

Суполка настаўнiкаў прыродазнаўчага цыкла http://naturenastauniki.blogspot.com/

Суполка настаўнікаў чарчэння, працоўнага навучання, фізічнай культуры і здароўя

https://pracaphiz.blogspot.com/p/blog-page_12.html

Суполка настаўнiкаў пачатковай школы http://supolkanachalka.blogspot.com/p/blog- page.html

Суполка настаўнiкаў беларускай мовы i лiтаратуры http://belarusmova.blogspot.com/

Суполка настаўнiкаў прадметаў адукацыйнай сферы «Мастацтва»

http://mastaki.blogspot.com/p/blog-page.html